Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

–  przybliżenie uczniom  wiedzy na temat ginących zawodów  (np.: bednarz, flisak, garncarz, gorseciarka, hafciarka, introligator, kaletnik, kapelusznik, kołodziej, koronkarka, kowal, ludwisarz, młynarz, płatnerz, rusznikarz, rymarz, szczotkarz, szewc, tkacz, zdun, zegarmistrz itd).
– rozwijanie zainteresowań plastycznych, wyobraźni, zdolności manualnych dzieci  oraz kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych;

I. Konkurs odbywa się z podziałem  na kategorie wiekowe:
– uczniowie klas 0-III
– uczniowie klas IV -VIII

II. Praca plastyczna może być wykonana w dowolnej technice płaskiej (w formacie A4 lub A3)

III. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę, która powinna być opatrzona następującymi danymi (z tyłu): imię i nazwisko dziecka, klasa i wiek dziecka, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia.

IV. Ocenie będą podlegały:

–  samodzielność wykonania pracy;
–  zgodność z tematem;
–  pomysłowość i oryginalność;
–  dobór i rodzaj materiałów ;
–  ogólne wrażenie artystyczne, estetyka pracy.

V. Prace należy składać do 19.03.2021 r.

VI. Ogłoszenie wyników: 02.04.2021 r.

Gorąco zachęcamy do udziału!
Organizatorzy konkursu: Mirosława Jakoniuk, p. Edyta Hubczuk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej