Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW MARII KONOPNICKIEJ dla uczniów klas 0 – III

13 maja 2011 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski utworów Marii Konopnickiej dla klas 0 – III, którego organizatorami były: Dorota Hodurek, Jolanta Romaniuk i Krystyna Herbut.

Celem konkursu było:

– rozwijanie zdolności recytatorskich,

– popularyzacja twórczości patronki szkoły Marii Konopnickiej,

– zainteresowanie uczniów poezją,

– zachęcanie dzieci do występów na scenie.

W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom artystyczny. Jury oceniając występy recytatorów brało pod uwagę:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretację tekstu,

– ogólny wyraz artystyczny.

Po naradzie jury przyznało:

I miejsce – Diana Melańczuk kl. IIIa

II miejsce – Julia Kaliszewska kl. IIe

III miejsce – Magdalena Brodacka kl. IId, Sara Dobryńczuk kl. IIIb

Wyróżnienia otrzymali uczniowie: Adrian Wawryniuk kl. 0c, Kamila Prokopiuk kl. Ic, Julia Patejuk kl. IIId.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz będą reprezentować szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim utworów Marii Konopnickiej, który odbędzie się 17 maja 2011roku.


Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej