Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Turystyczne laury bialskiej trójki

Sukcesem zakończył się udział pięcioosobowej drużyny koła krajoznawczo-turystycznego PTSM bialskiej SP nr 3, pod opieką dr Dariusza Sikory, w XXVIII Ogólnopolskim Zlocie PTSM „Stąd nasz ród” w dniach 23 -26.09.2010 r. w Gnieźnie. Uczestnicy Zlotu brali udział w różnych konkursach.
Na prezentację multimedialną regionu uczestnicy z „Trójki” uzyskali drugie miejsce,
w konkursie plastycznym zdobyto drugą lokatę. Natomiast w konkursie krajoznawczym dobrze spisała się uczennica Aleksandra Mikitiuk, która zajęła IV miejsce.

W ramach zlotu zwiedzano Gniezno, Imiołki, Lednicki Park Krajobrazowy oraz Biskupin. Liczne zabytki i historia ziemi pierwszych Piastów na długo zostanie                  w pamięci młodych turystów.

Zdjęcia: na trasie – Gniezno, Imiołki, Ostrów Lednicki, Festyn Archeologiczny w Biskupinie.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej