UCZNIOWIE TRÓJKI MARSZAŁKOWI …

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Aby uczcić tak ważną dla nas wszystkich rocznicę nauczyciele zespołu humanistycznego od września 2018 roku realizowali skierowany do uczniów wszystkich klas projekt „Drogi do niepodległości”.
W ramach podjętych działań:
02.10.2018 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie Rodła i spotkanie z naocznym świadkiem Powstania Warszawskiego panią Elżbietą Chaberską.
W każdej sali lekcyjnej pojawiły się gazetki tematyczne poświęcone postaciom historycznym dzięki, którym Polska odzyskała niepodległość.
W październiku przeprowadzono również akcję dobroczynną. Jej efektem było przekazanie książek i przyborów lekcyjnych do świetlicy szkolnej.
Listopad obfitował w wiele ciekawych inicjatyw. W ramach projektu zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs plastyczny „ Józef Piłsudski w fotografii, malarstwie i pracach uczniów” oraz konkurs na prezentację multimedialną „Drogi do niepodległości”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane w szkolnej galerii oraz na stronie internetowej szkoły.
08.11.2018 roku odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów. Mury szkoły wypełniła muzyka i słowa takich pieśni jak: „Wojenko, wojenko”, „My, pierwsza brygada”,  „ Przybyli ułani”.
Wszystkie działania podjęte w ramach projektu „Drogi do niepodległości” miały na celu popularyzację dokonań „ojców niepodległości” oraz zaznajomienie uczniów z drogą do wolnej Ojczyzny.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej