Warto być Polakiem

,,Warto być Polakiem – test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100 – lecia odzyskania Niepodległości”.

Dnia 12 października br. w naszej szkole w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbył się pierwszy etap Konkursu pod nazwą ,,Warto być Polakiem – test wiedzy historycznej z okazji jubileuszu 100 – lecia odzyskania Niepodległości”.                               

Organizatorami Konkursu są: Spółka polska Press sp. z o.o.  02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin oraz Lubelski Kurator Oświaty,
Pani Teresa Misiuk, ul. 3-ego Maja 6, 20-078 Lublin.                                            

W eliminacjach szkolnych udział wzięło 11 uczniów z klas: VII a, VII c, VIII c oraz VIII d, którzy musieli rozwiązać test składający się z 40 pytań.
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się troje:

Kacper Romanowski, klasa VIII d – 26 pkt.

Krystian Woźniak, klasa VII a – 25 pkt.

Klaudia Denisiuk, klasa VIII d – 24 pkt.

Wszystkim biorącym udział w Konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale, który odbędzie się pomiędzy 5 a 9 listopada 2018 roku w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej