WOLNE DNI DYDAKTYCZNE!!!

Konkurs historyczny „Moje miasto – Biała Podlaska”

Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i w porozumieniu z Radą Rodziców

30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1 – 7.

 

Oddział przedszkolny – dyżury w godz. 7.30 – 12.30.

 

Świetlica szkolna – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w godz. 7.00 – 13.00,
do ostatniego dziecka, nie dłużej niż do godz. 16.30.

 

W tych dniach nie będzie obiadu.

 

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej