Wycieczka do Białegostoku

Dnia 6 października klasa 1b i 2d wybrały się na wycieczkę do Białegostoku pod opieką wychowawczyń p. Bogumiły Michalak i p. Edyty Szymoniuk oraz rodziców.

Pogoda wyjątkowo dopisała. Było słonecznie, ale jak to jesienią, chłodno.

Wycieczka  rozpoczęła się wizytą w Białostockim Teatrze Lalek. Dzieci zwiedziły piwnicę lalek, gdzie  spotkały się też z lalkarzem,  p. Jerzym Szewczukiem. Obejrzały spektakl pt. „Nagi król”. Po przedstawieniu odbyło się spotkanie się z aktorami. Miło było porozmawiać z odtwórcami głównych ról, czyli z Henrykiem i królewną Henriettą, którzy starali się odpowiadać na wszystkie pytania. Dzieci ciekawiło zwłaszcza na to, czy „Król naprawdę był nagi?”

Po wyjściu z teatru grupa zatrzymała się w McDonaldzie. Po posiłku wycieczka udała  się do parku, gdzie odwiedziła zwierzęta mieszkające białostockim zoo. Największą atrakcją zoo są białe jelenie, żubry i niedźwiedź, ale najsympatyczniejsze były osiołek, sarenki i kucyki.

Wycieczkę zakończył pobyt w Fikolandzie. Tam, wśród rozmaitych zjeżdżalni oraz basenów z piłeczkami dzieci mogły wyszaleć się do woli, z czego z wielką radością korzystały.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej