Wycieczka do Warszawy

Dnia 23.XI.2010 r. uczniowie klas IV d, VI d, VI c wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Pierwszą atrakcją wyjazdu był spektakl w Teatrze na Woli pod tytułem: „Czerwony Kapturek – ostateczne starcie”. Następnym punktem programu wycieczki były zajęcia edukacyjne w Muzeum Techniki, które znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki. Po smacznym obiedzie wszyscy chętni spacerowali bajecznie oświetlonymi ulicami Krakowskiego Przedmieścia i Starego Miasta. Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie wycieczki czuwali: J.Górska, B.Juchimiuk, E.Tarantowicz, R.Trynkiewicz, K.Wójtowicz, M.Michalczuk.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej