Wyjazd edukacyjny do Poleskiego Parku Narodowego

W dniach 21 i 22 maja 2018 r. uczniowie klas IV- VI uczęszczający na zajęcia przyrodnicze z projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Poleskiego Parku Narodowego.Koszt wyjazdu pokryty został z  dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014-2020.Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na ścieżce przyrodniczej ‚Dąb Dominik”w warsztatach mierzenia drzew, zwiedzili ośrodek muzealny W Załuczu Starym, mieli możliwość obejrzenia  małych żółwi błotnych  w Ośrodku Ochronnym Żółwia Błotnego w Urszulinie, a także film poświęcony przyrodzie Poleskiego Parku Narodowego i kulturze Polesia. Wszystkich zauroczyła piękna przyroda i niezwykłe miejsca Poleskiego Parku Narodowego.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej