Wymagania edukacyjne

ETYKA ( II etap edukacyjny) – PZO.

WYMAGANIA-EDUKACYJNE-Z-JEZYKA-ANGIELSKIEGO

Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA 7

WYMAGANIA EDUKACYJNE MATEMATYKA 8

Wymagania edukacyjne z plastyki. kl IV

Wymagania_plastyka_kl_V

Wymagania_plastyka_kl_VI

WYMAGANIA-EDUKACYJNE-MUZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE-4-5-6

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć komputerowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki

Wymagania edukacyjne Informatyka 4

Wymagania edukacyjne Informatyka 5

Wymagania edukacyjne Informatyka 7

Wymagania edukacyjne Informatyka 8

wymagania eduk. klasa 5 przyroda

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy czwartej

wymagania eduk. klasa 6 przyroda

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY

PZO-i-wymagania-edukacyjne-z-historii-i-społeczeństwa oraz historii-w-klasach-IV-V-VI-VII – Kopia

Wymagania Edukacyjne język polski – klasa 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V – JĘZYK POLSKI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego do klasy VI

Wymagania Edukacyjne język polski – klasa 7

Wymagania Edukacyjne język polski -klasa 8

Religia wymagania-edukacyjne-klasa-1-nowa-pp
Religia wymagania-edukacyjne-klasa-2-nowa-pp
Religia wymagania-edukacyjne-klasa-3-nowa-pp
Religia wymagania-edukacyjne-klasa-4-nowa-pp
Religia wymagania-edukacyjne-klasa-5-nowa-pp
Religia wymagania-edukacyjne-klasa-6-nowa-pp

Zasady_Oceniania_Religia kl_VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne do klasy 2 – nowa podstawa programowa

Wymagania edukacyjne klas I-III

4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIAFIZYCZNEGO_4-1

5 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIAFIZYCZNEGO_5

6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIAFIZYCZNEGO_6

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Wymagania edukacyjne technika

ETYKA cele kształcenia i treści nauczania II etap edukacyjny

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII W KLASIE VII

Przedmiotowe zasady oceniania – CHEMIA

Wymagania programowe z chemii – kl. VII

PZO Historia i społeczeństwo oraz Historia IV-VIII

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej