Wyniki konkursu szkolnego rzecznika praw ucznia pt. „Wszyscy mamy równe prawa”

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

przypadającego na 20 listopada 2019 odbył się w naszej szkole konkurs 

„Wszyscy mamy równe prawa”. 

Oto wyniki:

Klasy I – III

I miejsce Oliwia Borkowicz kl.3a

II miejsce Mateusz Kalicki kl.1d

III miejsce Dawid Pawluczuk kl.3b

Wyróżnienia:

Amelia Strzyżewska kl. 1d

Bartosz Szaniawski kl.1c

Weronika Rudzka kl.2b

Magdalena Perchuć kl. 3b

 

Klasy IV – VI

I miejsce Weronika Kirejczyk kl. 5a

II miejsce Lena Celińska kl. 4c

III miejsce Piotr Wolski kl. 5a

Wyróżnienie

Damian Kirejczyk

 Gratuluję!

Agnieszka Welik – szkolny rzecznik praw ucznia

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Nasza szkoła jest placówką, w której każdy uczeń:

 • zostanie przygotowany do kontynuacji nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • pozna swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie wiedział jak planować swoją edukację na miarę posiadanych możliwości;
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji,
 • nauczy uczyć się;
 • potrafi nawiązywać pozytywne kontakty z innymi ludźmi, zachowuje się asertywnie;
 • jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych oraz stan środowiska naturalnego;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji dla swojego pochodzenia;
 • potrafi rozróżniać dobro i zło;
 • odnosi się z szacunkiem i godnością do innych,

a główne cele to:

 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
 • wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i Ojczyznę,
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych  i społecznych,
 • budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się,
 • zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w bezpiecznym i przyjaznym środowisku,
 • budzenie odpowiedzialności dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej