Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

XI Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich

24 maja 2011r. Odbył się w Lublinie Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty. Na Zjeździe został m.in. rozstrzygnięty wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Zjednoczona w różnorodności, czyli mój region w Unii Europejskiej”, w którym uczennica kl. Ia Ania Łagowska zajęła III miejsce – opiekun M. Jakoniuk

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej