Zajęcia matematyczne 3 d „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine”

Zajęcia matematyczne 3 d „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej