Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W CZASIE PANDEMII 

Informacje dla rodziców – Zespół Promocji Zdrowia

JAK DBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 

W CZASIE PANDEMII 

Pandemia zmieniła dotychczasowe życie. Z dnia na dzień byliśmy zmuszeni  przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Niepewność związana z zaistniałą sytuacją,  izolacja społeczna może powodować odczuwanie stresu oraz wpływać na zwiększone  poczucie lęku. 

Szczególną uwagę w tym niełatwym czasie powinniśmy zwrócić na dzieci i młodzież. One również doświadczają podobnych emocji jak dorośli. Zmieniony cykl dnia, izolacja  domowa, brak możliwości spotkań – to wszystko ma duży wpływ na zdrowie psychiczne  dzieci i młodych ludzi. 

Oto kilka wskazówek, jak wspierać zdrowie psychiczne dzieci i  młodzieży

  1. Warto rozmawiać o emocjach i uczuciach  

Dostrzeganie emocji oraz uczuć dziecka buduje w relacji z rodzicem poczucie bezpieczeństwa  oraz umacnia więź. To bardzo istotny element, ponieważ może łagodzić niepewność, która  towarzyszy od początku pandemii. Zauważanie emocji- kieruje do dziecka komunikat – widzę cię, słyszę cię, jesteś dla mnie ważny/jesteś dla mnie ważna. Niektóre dzieci mogą bać się, że same zachorują lub rodzic zachoruje i umrze. Mogą czuć złość związaną z ograniczeniami w kontakcie z rówieśnikami. Zapewnij je, że nawet trudne uczucia, są  normalne i mogą się nimi dzielić. Wytłumacz, że sam też czasem czujesz złość, smutek czy  niepokój i jak sobie z tym radzisz. Zapewnij dzieci, że są bezpieczne. Zadbaj o to, aby Twój  przekaz był prawdziwy i autentyczny. 

  1. Chroń dzieci przed informacjami i obrazami niedostosowanymi do ich wieku,  które mogą budzić niepokój. 

Kontroluj szczególnie treści, z którymi styka się Twoje dziecko w internecie i na portalach  społecznościowych. Może być mu trudno zweryfikować ich wiarygodność. Okaż  zainteresowanie aplikacjami w telefonie i stronami w internecie, z których dziecko korzysta.  Porozmawiaj o bezpieczeństwie w sieci, gdyż dziecko w sytuacji braku zajęć w szkole  znacznie więcej czasu będzie poświęcało internetowi. Spróbuj wspólnie z dzieckiem ustalić,  ile czasu będzie spędzało w sieci i te zasady egzekwować. 

  1. Utrzymuj kontakt z rodziną i bliskimi. 

Dbaj o utrzymanie kontaktów dzieci z członkami rodziny w kwarantannie za pomocą portali społecznościowych, telefonu itp.

  1. Umożliwiaj od czasu do czasu młodszym dzieciom telefoniczny kontakt z rówieśnikami. 

Warto, by porozmawiali ze sobą przez telefon lub poprzez wideorozmowę. Nastolatki  świetnie radzą sobie same w tej kwestii. Warto przypominać, by miały kontakt ze swoimi  znajomymi, przyjaciółmi.

  1. Postaraj się zaplanować rutynę dnia. 

Uwzględniającą: czas na naukę dla dzieci w wieku szkolnym, czas na aktywność fizyczną,  relaks, rozwijanie zainteresowań w obecnie możliwych warunkach, gry planszowe, spędzanie  razem czasu wolnego. 

  1. Dbaj o prawidłową dietę i aktywność fizyczną Twojego dziecka 

Dbaj o prawidłowe odżywianie dziecka oraz zapewnij dostosowaną do wieku dziecka  aktywność fizyczną nie narażającą na zarażenie i zapewniającą bezpieczeństwo – minimum godzinę dziennie. 

  1. Obserwuj czy dziecko wykazuje niepokojące objawy stresu. 

Mogą to być np. złość i agresja, napady płaczu, trudności z koncentracją uwagi, trudności z zasypianiem, obniżenie nastroju, bóle głowy lub ciała. Jeśli objawy Cię niepokoją skonsultuj się ze specjalistą – na przykład umawiając się na  poradę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. 

  1. Wytłumacz starszym dzieciom na czym polega społeczna odpowiedzialność. 

Pomóż im zrozumieć, że nie powinno spotykać się z innymi w sposób niekontrolowany.  Podkreśl, że sytuacja ma charakter czasowy. Stawiaj dziecku wyraźne granice sygnalizując, że pewne zachowania niezależnie od emocji nie są i nie będą przez Ciebie akceptowane np. okazywania braku szacunku dla osób starszych czy hejt kierowany do innych, szczególnie  osób dotkniętych chorobą lub będących w kwarantannie. 

Na podstawie informacji zawartych na stronie men.gov.pl 

Ogólne zasady dbania o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży znajdziecie Państwo pod  tym linkiem: 

http://myslepozytywnie.pl/publikacje/prezentacje/Prezentacja%207%20Jak%20wspierac%20zdrowie %20psychiczne%20naszych%20dzieci%20(rodzice).pdf

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Eco Biała

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej