Zimowa przerwa świąteczna

Zimowa przerwa świąteczna

27 – 29 grudnia 2017 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

 (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej informuje, że
w świetlicy szkolnej w dniach
27, 28, 29 XII 2017 r.  w godz.700-1330,
będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Oddział przedszkolny – dyżur w godz. 730 – 1230.

Świetlica szkolna – dyżur od godz. 700 do ostatniego dziecka,
nie dłużej niż do godz. 1630.

W tych dniach nie będzie obiadu.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej