Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

21.06.2019 Podziękowanie odchodzącym pracownikom Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej 21.06.2019

Pożegnania  nadszedł  czas…

Koniec roku szkolnego to także zakończenie pracy zawodowej nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę. Jest to niezwykle doniosły moment w naszym życiu. Pamięcią ogarniamy minione lata, dokonujemy pewnych podsumowań. To taka chwila, która zmusza do głębokich refleksji. Tak było i tym razem.

Na zasłużony odpoczynek odeszły dwie nauczycielki– pani Grażyna Czernik i  pani Iwonna Zaremba.  Dyrektor szkoły, pani Barbara Wojarnik podziękowała   pracownikom za wieloletnią pracę,  wysiłek i trud wychowawczy. Nadmieniła, że swoją pogodą ducha, skromnością i życzliwością zjednywały  sobie serca wychowanków zaś wśród koleżanek i kolegów cieszyły się wielkim autorytetem i zaufaniem.

Żyjemy w  wymagających czasach, dniach nieustannej zmiany. Dla jednych z nas praca dobiegła końca, dla innych rozpocznie się w nowym miejscu. Tak jak w przypadku pani Ilony Orlak –Szurygi, której pani Dyrektor  podziękowała za twórczą pracę pedagogiczną, życzyła  sukcesów  w nowej pracy.  Natomiast księdzu wikariuszowi  – Leszkowi  Gwardeckiemu,  który dekretem księdza Biskupa przeniesiony został do innej parafii, wyraziła wdzięczność za jego niezwykłe zaangażowanie w pracę pedagogiczną, zapał i wielkie serce. Podkreśliła, że swoją postawą uczył dzieci szacunku do innych ludzi, okazał się prawdziwym przyjacielem. W imieniu wszystkich życzyła, aby nie opuszczała go łaska Pana, a na co dzień,  aby otaczała go życzliwość ludzka.

Łez wzruszenia nie dało się ukryć….

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej