Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

34 Pułk Piechoty – duma mojego miasta.

,,Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”.

                                                                                Marszałek Józef Piłsudski

W ramach obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w naszej szkole w dniu 18 lutego 2020 roku odbyła się niezwykła lekcja historii. Głównym bohaterem był Pan dr Paweł Borek Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, który ,,przeniósł” nas do czasów I połowy XX wieku, kiedy powstała ówczesna wizytówka i duma naszego miasta 34 Pułk Piechoty. Czasów kiedy po 123 latach niewoli odbudowywała się II Rzeczpospolita, okresu międzywojennego, kiedy tak ważna była gotowość do obrony kraju oraz aktywne budowanie jego podstaw, od materialnych po wartości duchowe. W tym okresie szczególnego znaczenia nabrało kultywowanie tradycji patriotycznych i wykorzystanie ich do kształtowania zbiorowej świadomości historycznej społeczeństwa polskiego. Przełożyło się to na wiele aspektów społecznego działania, poczynając od wychowania patriotycznego w rodzinie, szkole, organizacji, po obchody rocznic czy kreowanie wzorców postaw.  Wychowanie patriotyczne odgrywało wówczas i niezmiennie odgrywa istotną rolę w życiu społeczeństwa. Dziś, tak jak i wtedy, staje się częścią kultury ojczystej, przygotowuje człowieka do przyswajania i świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej. Znajomość i poszanowanie tradycji patriotycznych było i jest nadal istotnym elementem wychowania.
Z każdą chwilą poznawaliśmy losy żołnierzy tak bardzo szanowanych przez mieszkańców naszego miasta. A oto krótka historia… ,,Pułk powstał w Dęblinie. Już 1 listopada 1918 r. na rozkaz władz wojskowych polskich, do Dęblina przybył na czele niewielkiego oddziału mjr Aleksander Jerzy Narbutt-Łuczyński. Wyegzekwował od Austriaków wydanie twierdzy w ręce polskie.  W Dęblinie nastąpiła organizacja 1 batalionu pułkowego pod dowództwem kpt. Ludwika Bittnera. Powstał z 2 pułku piechoty Polskiej Siły Zbrojnej, członków POW i ochotników z Podlasia. Mjr Aleksander Łuczyński został jego dowódcą.
31 grudnia 1918 r. jeden baon udał się do Białej Podlaskiej, którą Niemcy już opuścili w obawie przed starciem z wojskiem polskim.  Pododdziały pułku do lata 1919 r. brały udział w walkach w rozproszeniu. W końcu stycznia 1919 pułk wszedł w skład poleskiej grupy operacyjnej gen. Listowskiego.  Kiedy na początku lutego Niemcy chcieli przekazać miasto i twierdzę Brześć Ukraińcom – dwie kompanie pułku pod dowództwem por. Jana Sokołowskiego otrzymały rozkaz zdobycia Kobylan i Błotkowa. I to właśnie tu na terenie pow. bialskiego 34 PP przeszedł chrzest bojowy. Następnie pułk został przetransportowany do Kobrynia i zorganizował  tam obronę rzeki Muchawiec. Brał udział w wielu walkach o utrzymanie terenów wschodnich w rękach Polski. 3 sierpnia 1920 r. w walce pod Jabłonką poniósł poważne straty. Stracił blisko 3/4 stanu osobowego, większość karabinów maszynowych i taboru. W czasie odwrotu armii polskiej w Białej znajdował się zapasowy baon, który w sierpniu 1920 r. prowadził walki z bolszewikami na terenie pow. bialskiego.
Po odparciu bolszewików spod Warszawy w sierpniu 1920 r. pułk pełnił straż nad granicą. Do Białej powrócił 15 sierpnia 1922 r. Za wiele krwawych walk 4 grudnia 1920 roku na polach pod Łazdunami marszałek Polski Józef Piłsudski udekorował sztandar bialskiego pułku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Odznaczył też oficerów szeregowych. Ważnym wydarzeniem w życiu pułku była jedyna wizyta marszałka Piłsudskiego w Białej Podlaskiej, który wracając z narady w Brześciu 10 września 1920 r. zatrzymał się na dworcu kolejowym i  udekorował żołnierzy 34 PP orderem Virtuti Militari
”.                             W naszej szkole już od stycznia można oglądać wystawę: ,,34 Pułk Piechoty – duma mojego miasta”.

 Dyrekcja i Społeczność Szkolna bardzo dziękują Panu dr Pawłowi Borkowi za wykład poświęcony 34 Pułkowi Piechoty oraz 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która zwyczajowo nazywana jest Cudem nad Wisłą i zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości. Przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią, a co więcej,  uważana jest za jedną z przełomowych bitew w historii świata.   

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej