Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

    1939 – 2020

               „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”

                       Kiedy się wypełniły dni 

                       i przyszło zginąć latem,

                       prosto do nieba czwórkami szli

                       żołnierze z Westerplatte.

                      (A lato było piękne tego roku).

I tak śpiewali: Ach, to nic,

że tak bolały rany,

bo jakże słodko teraz iść 

na te niebiańskie polany.                                         

  (A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety).                                   

               Konstanty Ildefons Gałczyński

 

 

PAMIĘTAMY  

   81 lat temu, 1 września 1939 roku o świcie, bez formalnego wypowiedzenia wojny hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj wzdłuż całej granicy polsko-niemieckiej, datę tę jednocześnie uważa się za dzień wybuchu II wojny światowej. Pierwsze strzały padły na Westerplatte, gdzie znajdowała się Wojskowa Składnica Tranzytowa. Ostrzał stanowisk o godzinie 4.45 rozpoczął niemiecki pancernik ,,Schleswig-Holstein”. Nieliczna załoga dowodzona przez mjr Henryka Sucharskiego i kapitana Franciszka Dąbrowskiego pomimo zmasowanego ataku z lądu i powietrza stawiała mężny opór przez 7 dni, chociaż założeniem Niemców było zniszczenie placówki w zaledwie…15 minut. Bohaterscy Obrońcy Westerplatte stali się przykładem męstwa dla całej walczącej Polski, symbolem wojska polskiego, które zawsze walczy do końca.

Jednak musimy pamiętać, że nieco wcześniej specjalna grupa hitlerowska upozorowała atak na niemiecką radiostację w Gliwicach (w tym okresie miasto to leżało na terytorium III Rzeszy Niemieckiej), co miało dostarczyć bezpośredniego pretekstu do agresji na Polskę. Od samego początku walk Niemcy, dzięki większej liczebności armii i lepszemu uzbrojeniu, zdobyli przewagę nad siłami polskimi. W powietrzu panowało niemieckie lotnictwo (Luftwaffe). Wspierało ono wojska lądowe i utrudniało ruchy wojsk polskich, niszcząc linie kolejowe, mosty oraz sieć łączności. Niemcy bombardowali także miasta i atakowali ludność cywilną.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej