Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

22 października 2020 roku uczniowie kl. 1a, 1b,1c i 1d w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka otrzymali  Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzą: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” został zainicjowany w Polsce przez Instytut Książki i ma on na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych.

Wyprawki Czytelnicze trafiły do uczniów za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści byli bardzo zadowoleni z otrzymanych wyprawek. A panie bibliotekarki są przekonane, że tą akcją rozbudzona została miłość uczniów do książek, co w przyszłości przełoży się na wysokie czytelnictwo wśród dzieci.

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej