Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

MY FIRST ENGLISH DICTIONARY - konkurs

Nauka języka angielskiego to nie tylko gramatyka, czytanie lub pisanie maili/listów. To również świetna zabawa oraz rozwijanie kreatywności :) Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do uczestnictwa :)

konkurs-english

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu z języka angielskiego

„My First English Dictionary”

 1.    Organizator Konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu z języka angielskiego „My First English Dictionary” jest pani Natalia Żylik, nauczyciel języka angielskiego.

2.    Termin Konkursu:

Konkurs trwa w kwietniu i maju 2021 roku.

3.    Cele Konkursu:

  •  Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
  •  Zachęcenie uczniów do wzbogacenia słownictwa.
  •  Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się.
  •  Rozwijanie uzdolnień uczniów
  •  Podniesienie samooceny uczniów

 4.    Warunki uczestnictwa w konkursie:

- Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 3 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczanie zdjęć pracy (minimum 5) na adres mailowy: natalia.zylik@sp3-bialapodlaska.pl

- Informacje o konkursie będą przedstawione przez nauczycieli języka angielskiego w trakcie lekcji.

 5.    Zasady Konkursu:

v Zadaniem uczniów jest własnoręczne stworzenie słowniczka wyrazowego z języka angielskiego.

v Słowniczek może obejmować jeden dział tematyczny lub kilka.

v W słowniczku powinny znajdować się obrazki i własnoręczne stworzone do nich podpisy.

v Ocenie podlegają: staranność, kreatywność, poprawność pisowni i estetyka pracy.

v Format i technika wykonania pracy jest dowolna.

v Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w czerwcu 2021 roku.

 

Zapraszamy do udziału J