Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

"Segregacja odpadów - to proste"

Dnia 10 maja 2024 r. klasy 4 a i 5 c wzięły udział w szkoleniu z segregacji odpadów pt. „Segregacja odpadów- to proste” organizowanym przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej oraz Bialskopodlaską Fundację Ekologiczną w Białej Podlaskiej. 

Prowadzący szkolenie przypomnieli uczniom główne zasady segregowania śmieci. Uczniowie dowiedzieli się również, że z oczyszczalni ścieków można odzyskiwać nie tylko wodę, ale także cenne surowce, które potem są wykorzystywane na przykład w rolnictwie czy medycynie. Wychowankowie zobaczyli eksperyment, w którym z odpadów biodegradowalnych wytworzono gaz do kuchenki.
Zajęcia wzbogaciły wiedzę dotyczącą segregacji odpadów, która ma olbrzymi wpływ na nasze środowisko.