Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

SZTANDAR SZKOŁY

SZTANDAR  SZKOŁY dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli.

SZTANDAR często towarzyszy delegacjom podczas ważnych uroczystości, wydarzeń szkolnych i miejskich. Jego obecność przypomina uczniom o ich przynależności do większej społeczności, której tradycje i osiągnięcia są godne szacunku i kontynuacji. SZTANDAR Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej jest symbolem odpowiedzialności za pielęgnowanie dziedzictwa szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 Poczet Sztandarowy Szkoły Podst nr 3 im. Marii Konopnickiej  godnie reprezentowali uczniowie: Burdzicka Nikola, Cholewa Oliwia, Denisiuk Emilia, Gęborys Ewa, Niemyska Alicja, Niemyska Julia, Perchuć Magdalena, Bieliński Maciej, Łącki Mateusz  i Niemyski Szymon.

Opiekę nad całością pełnili: Renata Trynkiewicz, Edyta Tarantowicz i Adam Sawczuk.