Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

TRÓJKA ... "Złota Szkoła NBP"

Miło nam obwieścić, że Nasza Trójka zdobyła tytuł

„Złotej Szkoły NBP” 

w IV edycji 2023/2024 ogólnopolskiego programu Narodowego Banku Polskiego. 

oraz Nagrodę w wysokości 2000 zł za najlepiej wykonane zadania edycji.

 
Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. Ideą programu było przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się po świecie finansów. Dziękujemy członkom Drużyny za zaangażowanie i wszystko, co udało się osiągnąć w IV edycji programu, która odbyła się pod hasłem: POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT – NBP i jego funkcja emisyjna. Potwierdzeniem przyznania szkole tytułu i nagrody jest statuetka oraz certyfikat NBP Szkoły, które zdobyły w IV edycji programu tytuł „Złotej Szkoły NBP”, otrzymają certyfikat Narodowego Banku PolskiegoWszyscy członkowie Drużyn Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej otrzymają certyfikaty imienne potwierdzające zdobycie tytułu i nagrody.

DRUŻYNA AMBASADORÓW EDUKACJI EKONOMICZNEJ TRÓJKI

Nauczyciele:
 
Iwona Gładysz, Monika Hołub, Anita Ilczuk, Agnieszka Kasak, Iwona Juszczuk, Adam Sawczuk, Emilia Tranda-Andrusiuk

Uczniowie:
Helena Berlińska, Emilia Daniluk, Michał Kajor, Konrad Malczuk, Agata Matwiejuk, Bartłomiej Perz, Daria Sałamach, Maja Stefaniak, Adrian Wakulski, Dominik Wawryniuk, 

 


Gratulujemy!