Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Prawa człowieka znam i przestrzegam! KONKURS

 Zapraszamy do udziałuUśmiech

 

konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno - Literackiego "Prawa człowieka - znam i przestrzegam"

 

1.    Organizator Konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu plastyczno-literackiego "Prawa człowieka - znam i przestrzegam" jest pani Natalia Żylik pełniąca funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

2.    Termin Konkursu:

Konkurs trwa w październiku 2021 roku.

3.    Cele Konkursu:

 • Motywowanie uczniów do udziału w różnych konkursach.
 • Zachęcenie uczniów do zapoznania z prawami i obowiązkami człowieka/ucznia.
 • Promowanie wśród uczniów postawy kultury, empatii, tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.
 • Rozwijanie uzdolnień uczniów
 • Podniesienie samooceny uczniów

 4.    Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczanie prac plastycznych i literackich do pani Natalii Żylik.
 • Informacje o konkursie będą przedstawione przez nauczycieli na lekcjach oraz umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 5.    Zasady Konkursu:

 • Zadaniem uczniów jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej lub napisanie wiersza o tematyce praw człowieka oraz ich przestrzegania
 • Ocenie podlegają: staranność, kreatywność, poprawność pisowni i estetyka pracy.
 • Format i technika wykonania pracy plastycznych jest dowolna. Prace literackie (wiersze) powinny być napisane na komputerze (czcionka Times New Roman, rozmiar 12). Każda praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem i klasą.
 • Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w listopadzie 2021 roku a zwycięskie prace znajdą się na wystawie w szkole.

 

Zapraszamy do udziału Uśmiech