Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Zbuduj z nami pomnik Romana Kłosowskiego

pomnik Romana Kłosowskiego

Kontynuujemy  zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika Romana Kłosowskiego - Bialczanina, wybitnego aktora filmowego i teatralnego, Honorowego Obywatela Miasta Biała Podlaska.

  Roman Kłosowski był utalentowanym aktorem, ale też wspaniałym człowiekiem, oddanym ojcem i przyjacielem, osobą o dużym poczuciu humoru. Mimo, iż życiowe losy rzuciły go daleko od rodzinnego miasta, utrzymywał serdeczne kontakty z Białą Podlaską.

  Inicjatywa budowy pomnika Romana Kłosowskiego została podjęta we wrześniu 2020 r. przez nowy zarząd Stowarzyszenia „Koło Bialczan”.

Twórcą pomnika będzie artysta rzeźbiarz Grzegorz Maślewski, absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, profesor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 1995 r. został na tym wydziale adiunktem. Prowadzi zajęcia na wydziale Rzeźby oraz Konserwacji Rzeźby Kamiennej i Detalu Architektonicznego. Zajmuje się rzeźbą, płaskorzeźbą i medalierstwem. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest autorem znakomicie przyjętego przez Bialczan i turystów, pomnika-ławeczki Józefa Ignacego Kraszewskiego.

  Przedsięwzięcie Stowarzyszenie Koło Bialczan, patronuje mu Prezydent Miasta Michał Litwiniuk.

  W marcu 2023 jesteśmy zobligowani wpłacić  połowę ustalonej kwoty, by móc podpisać umowę z autorem. Planowane odsłonięcie pomnika przewidywane we wrześniu 2023.   Zwracamy się z gorącą prośbą o finansowe wsparcie tej inicjatywy, która posłuży promocji miasta i utrwali jego historyczny dorobek dzięki nam - Bialczanom.

 

 

       Wpłat można dokonywać:

Na konto bankowe nr:

19 8025 0007 0023 7611 2000 0030