Akcja czytelnicza „Poczytaj mi przyjacielu”

W ramach Narodowego Czytania, Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję czytelniczą
„Poczytaj mi przyjacielu”.
Starsi uczniowie czytali młodszym kolegom utwory:
Władysława Bełzy: „Co kochać?”, „Modlitwa polskiego dziewczęcia”, „Ziemia rodzinna”,
Antoniego Madeja: „Łopocą zwycięskie sztandary”
oraz Wandy Malickiej: „Witaj majowa jutrzenko”.
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej