Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej

w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczyna się okres rekrutacji

na rok szkolny 2021/2022

 

KLASA I

 

  • w dniach od 22 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. do klasy pierwszej 

przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie „zgłoszenia” rodzica/prawnego opiekuna;

 

  • nabór na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu do klasy pierwszej 

odbędzie się w dniach od 15 marca 2021 r. do 30 marca 2021 rna „wniosek” rodzica/prawnego opiekuna;

 

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego - rejestracja kandydatów z poziomu strony dla rodzica.

 

Strona dla rodzica

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Numer telefonu do szkoły: 83 341 67 95 e-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl