Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI. NARODZINY PAŃSTWA POLSKIEGO.

Na mocy Ustawy z dnia 22 lutego 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 14 kwietnia świętem państwowym - ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI.

Ustawa głosi, że „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego" ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI ma mieć charakter państwowy. Winno upamiętniać wydarzenie, które legło u fundamentów Państwa Polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy oraz zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może zrobić dla dobra Ojczyzny. W myśl przyjętej Ustawy w tym dniu powinniśmy skłaniać się donarodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, być ważnym elementem wychowania patriotycznego.

         Nie znamy dokładnej daty samego obrzędu chrztu, ani osoby, która tego dokonała. Większość historyków uznaje jednak, że odbyło się to w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 r., prawdopodobnie chrztu udzielił Jordan – duchowny z orszaku Dobrawy, który dwa lata później, został biskupem poznańskim. Rok 966 jest jednym z najważniejszych w historii Polski, rozpoczął chrystianizację ukochanej Ojczyzny, dał początek naszej państwowości i podniósł rangę Polski na arenie międzynarodowej.                                                                 

         Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie na prezentację multimedialną - ,,CHRZEST POLSKI”, w którym wyróżnienie zdobył uczeń klasy 7a Adrian Zającw nagrodę otrzymując dyplom oraz pięknie ilustrowaną książkę ,,GNIAZDO POLSKIE”  Bohdana Urbankowskiego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Uczestnictwo w ww. konkursie to jeden ze sposobów rozpowszechniania informacji na temat tego doniosłego wydarzenia, które obchodzimy w Polsce już po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo.

        Zachęcamy WSZYSTKICH do uczczenia ŚWIĘTA CHRZTU POLSKI poprzez wywieszenie FLAGI NARODOWEJ
w najbliższą środę 
14 kwietnia 2021 roku. To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej Ojczyźnie, ale też w trudnym czasie pandemii koronawirusa nie pozwoli zapomnieć́ o naszych korzeniach.  

                                                                                                                                                                                  Opracowanie: Dorota Chrabska, Tomasz Kędziora