Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Wpłaty na obiady za miesiąc KWIECIEŃ 2021

INFORMACJA O WPŁATACH ZA OBIADY!!!

KWIECIEŃ 2021 - KLASA "0"

Kl.,,O’’- (10 dni x 5,30zł. = 53,00zł.)

 

Opłaty za obiady mogą być  dokonane tylko drogą elektroniczną  na rachunek bankowy podany poniżej:

Nr konta-26 1020 1260 0000 0902 0159 2906

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa , okres żywienia od …. do ……..oraz za wybrane dni tygodnia przez ucznia.

 

Wydanie karty obiadowej będzie możliwe tylko po okazaniu dowodu wpłaty przez ucznia szkoły w pokoju kadr do dnia 19 KWIETNIA 2021r.

 

Wpłaty za obiady  na konto
od dnia 15 kwietnia 2021r. do dnia 19 kwietnia 2021r.

 Prosimy o terminowe wpłaty!!!