Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Wpłaty na obiady za miesiąc KWIECIEŃ 2021

INFORMACJA O WPŁATACH ZA OBIADY!!!

KWIECIEŃ 2021 - KLASY I - III

Uczniowie klas I-III (5 dni  x 5,50zł. = 27,50zł.) wg wyznaczonego grafiku….

Sama zupa cena-2 zł.

 

Opłaty za obiady mogą być  dokonane tylko drogą elektroniczną  na rachunek bankowy podany poniżej:

Nr konta-26 1020 1260 0000 0902 0159 2906

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa , okres żywienia od …. do ……..oraz za wybrane dni tygodnia przez ucznia.

 

Wydanie karty obiadowej będzie możliwe tylko po okazaniu dowodu wpłaty przez ucznia szkoły w pokoju kadr do dnia 27 KWIETNIA 2021r.

 

 

Wpłaty za obiady na konto

od dnia 23 KWIETNIA do dnia 26 KWIETNIA

Prosimy o terminowe wpłaty!!!