Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo …

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 4 maja 2021r. i będzie się odbywać z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

√Etap składania wniosków rozpocznie się od4 maja 2021r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 19 maja 2021r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do oddziału przedszkolnego do19 maja 2021r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdej szkoły posiadającej oddziały przedszkolne.

√ Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

√ 1 czerwca 2021r. o godz. 13.00zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w szkole.

√ W dniach od1 czerwca od godz. 13.00 do 8 czerwca do godz. 15.00rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dzieckado  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dzieckozostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub

  5. bezpośrednio w placówce.

 

Z uwagi na ograniczenia epidemiczne zaleca się potwierdzenie woli w punktach 1-4.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

W dniu10 czerwca 2021r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji, na stronach internetowych oraz bezpośrednio w placówkach w widocznym miejscu tak aby nie było potrzeby wchodzenia do przedszkola.