Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 525,00 

WAŻNA INFORMACJA: Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-06-08 godz. 15:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 

 

Nazwisko i imię, decyzja
Krajewski Igor; niezakwalifikowany (zakwalif. z 1 pref.)
Kulenta Lena; zakwalifikowany
Kuniszyk Aleksandra; zakwalifikowany
Olesiejuk Amelia; zakwalifikowany
Skrodziuk Natalia; zakwalifikowany