Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Podręczniki 2021

Jeszcze w wakacje, od 16 sierpnia 2021 r.  rozpoczęły się prace nad zaopatrzeniem uczniów w podręczniki szkolne.  W roku szkolnym 2021/2022 nowe podręczniki, zgodnie z dotacją rządową, otrzymali uczniowie klas drugich, piątych i ósmych. Pozostałym klasom tj. 1, 3, 4, 6 i 7 wypożyczone zostały podręczniki opracowane w latach wcześniejszych. Łącznie wypożyczono uczniom 7140 podręczników i wydano 3790 ćwiczeń.

Sprawne wydawanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych możliwe było dzięki dobrej współpracy pań bibliotekarek z wychowawcami klas.

Ponadto przypomniano uczniom o zasadach wypożyczenia, użytkowania i poszanowania podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wszystkim uczniom życzymy samych 5 i 6, a dziękując nauczycielom życzymy wielu sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Wasze bibliotekarki