Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Kampania WYBIERAJ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ

Szanowni Państwo,

zgodnie z prośbą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej przekazujemy informacje na temat kampanii informacyjnej

Wybieraj zdrową żywność”  #EUChooseSafeFood.

Ma ona na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w UE oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest głównie do obywateli UE w wieku 25-45 lat ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców.

Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie:

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie poprzez rozpowszechnienie (m.in. linkowanie na stronach i w mediach społecznościowych) materiałów.