Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY LISTOPAD 2021

PROBNY EGZAMIN OSMOKLASISTY

 

 

Harmonogram przeprowadzania próbnego egzaminu ósmoklasisty

 

Egzamin z języka polskiego 24 listopada (środa), godz. 9:00 – trwa 120 minut 

(180 minut dla uczniów korzystających z dostosowań)

Egzamin z matematyki 25 listopada  (czwartek), godz. 9:00 – trwa 100 minut 

(150 minut dla uczniów korzystających z dostosowań)

Egzamin z języka obcego 29 listopada (poniedziałek), godz. 9:00 – trwa 90 minut 

(135 minut dla uczniów korzystających z dostosowań)

 Po zakończeniu każdego egzaminu uczniowie mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

     Wejście uczniów do szkoły w reżimie sanitarnym

Uczniowie w każdym dniu egzaminu powinni być obecni w szkole o godzinie 8:00

Po wejściu do budynku szkoły następuje:

 • dezynfekcja rąk,
 • pozostawienie ubrań wierzchnich w szatni i zmiana obuwia

 

Środa 24 listopada– egzamin próbny z języka polskiego

Uczniowie klas ósmych udają się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą:

 • 8A – sala 5
 • 8B – sala 1
 • 8C – sala 3
 • 8D – sala 7
 • 8E –sala s3

Wychowawcy, po sprawdzeniu listy obecności, o określonej godzinie (ok. 8:20) kierują uczniów do odpowiednich sal egzaminacyjnych. Uczniowie w oczekiwaniu na egzamin pod wyznaczoną salą zachowują dystans 1,5 m oraz reżim sanitarny.

Do Hali uczniowie wchodzą dwoma wejściami: 

WEJŚCIE 1 - GŁÓWNE (przy łączniku) : Klasa 8A, 8B, 8C (C01, C02, C04 i C05)

WEJŚCIE 2 - BOCZNE (przy salach językowych) : Klasa 8C (C06 - C21, C23-C26), 8D, 8E 

 

 Po zakończonym egzaminie uczniowie klas ósmych udają się do domu na lekcje zdalne, które odbędą się w aplikacji TEAMS od godziny 12:45 (6 godzina lekcyjna) zgodnie z planem w e-dzienniku.

 

Czwartek 25 listopada– egzamin próbny z matematyki

Uczniowie klas ósmych udają się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą:

 • 8A – sala 5
 • 8B – sala 1
 • 8C – sala s1
 • 8D – sala s2
 • 8E – sala s3

Wychowawcy, po sprawdzeniu listy obecności, o określonej godzinie (ok. 8:20) kierują uczniów do odpowiednich sal egzaminacyjnych. Uczniowie w oczekiwaniu na egzamin pod wyznaczoną salą zachowują dystans 1,5 m oraz reżim sanitarny.

 Do Hali uczniowie wchodzą dwoma wejściami: 

 

WEJŚCIE 1 - GŁÓWNE (przy łączniku) : Klasa 8A, 8B, 8C (C01, C02, C04 i C05)

 

WEJŚCIE 2 - BOCZNE (przy salach językowych) : Klasa 8C (C06 - C21, C23-C26), 8D, 8E

 

 

Po zakończonym egzaminie uczniowie klas ósmych udają się do domu na lekcje zdalne, które odbędą się w aplikacji TEAMS od godziny 11:40 (5 godzina lekcyjna) zgodnie z planem w e-dzienniku.

 

Poniedziałek 29 listopada– egzamin próbny z języka obcego

Uczniowie klas ósmych udają się do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcą:

 • 8A, 8B, 8C, 8D, 8E – Hala sportowa, w wyznaczonych miejscach pozostawiają plecaki

Wychowawcy, po sprawdzeniu listy obecności, o określonej godzinie (ok. 8:20) kierują uczniów do odpowiednich sal egzaminacyjnych. Uczniowie w oczekiwaniu na egzamin pod wyznaczoną salą zachowują dystans 1,5 m oraz reżim sanitarny.

 

Po zakończonym egzaminie uczniowie wracają do hali sportowej i pozostają tam do 11.30 pod opieką nauczycieli, następnie od 11.40 przechodzą do sal na zajęcia lekcyjne zgodnie z planem.

 

       Wejście uczniów do sal w reżimie sanitarnym

 • okazanie dokumentu tożsamości z PESELEM
 • losowania (przez członka zespołu nadzorującego) numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował
 • zajęcie wyznaczonego miejsca w sali

               

       Egzamin 

 •  9:00 – rozdanie arkuszy egzaminacyjnych
 • sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego
 • instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym
 • kodowanie arkusza egzaminacyjnego (wpisanie kodu ucznia i peselu na arkuszu)
 • rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela
 • na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomni im o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • uczeń nie opuszcza sali podczas egzaminu, w razie konieczności zgłaszania chęć skorzystania z toalety
 • zgłaszanie oddania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy
 • po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie będą mieć dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

             Dodatkowe informacje:

 Przypominamy:

 • o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych
 • każdy zdający musi posiadać wyłącznie niezbędne przybory i materiały, w tym przede wszystkim:

- ważną legitymację/dokument z peselem, 

- długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem,

- w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki – również linijkę

 • o zakazie korzystania na egzaminie ósmoklasisty z kalkulatora, korektora, długopisów ścieralnych oraz słowników
 • aby butelki z wodą uczniowie stawiali na podłodze, przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • że w trakcie egzaminu ósmoklasisty nauczyciele nie udzielają wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 • o konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

         UWAGA: Na próbnym egzaminie ósmoklasisty obowiązuje strój galowy i zmiana obuwia!

 

Kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj.:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi
 • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 • zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

   

 

 

 Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

Informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów, przykładowe arkusze egzaminacyjne:

 • arkusze egzaminu próbnego
 • zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych
 • arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach poprzednich.