Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Opłata za zniszczone/zagubione podręczniki i numer konta

UWAGA!!!
W tytule wpłaty podajemy:
-imię i nazwisko ucznia,
-klasę,
-tytuł podręcznika, za który dokonana jest wpłata.

WAŻNE!!!
Za podręcznik uszkodzony, zniszczony, który nie jest zwrócony z różnych powodów rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłaty na w/w numer konta w kwocie wcześniej uzgodnionej z nauczycielem biblioteki szkolnej.

 

NOWY NUMER KONTA 

Zmiana numeru konta (od 26.03.2019)

 

PKO BP SA Oddział I w Białej Podlaskiej

 26 1020 1260 0000 0902 0159 2906

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

 ul. Sportowa 7, 21- 500 Biała Podlaska