Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

„DRODZY UCZNIOWIE – A MOŻE BY TAK KONKURS?”

Biblioteka szkolna chcąc uatrakcyjnić Wasz pobyt w domu ogłasza dwa konkursy. Wstańcie, poczytajcie, wykonajcie prace, a później już tylko czekajcie na nagrody. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Regulamin 1 – kl. II – IV

Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej
zaprasza wszystkich chętnych uczniów  klas II , III i IV do udziału w konkursie plastyczno – technicznym:
„By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą”
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej
Cele konkursu:
 mobilizowanie uczniów do czytania,
 rozbudzanie pasji czytelniczych,
 pobudzanie wyobraźni plastycznej uczniów,
 aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.
Temat konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie zakładki do książki w dowolnej technice, z dowolnych materiałów.
Zasady konkursu:
 Jedna osoba może zgłosić 1 zakładkę.
 Zakładka może być wykonana przez 1 ucznia lub 2, 3 rodzeństwa mieszkającego wspólnie.
 Uczeń zgłaszając pracę do konkursu robi to tylko i wyłącznie za zgodą swojego rodzica
 / opiekuna prawnego /, który wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia zakładki  swojego dziecka na stronie internetowej szkoły.
 Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
 Złożenie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i klasy na wystawie pokonkursowej.
Zgłoszenie do konkursu:
1. Zakładki należy złożyć w bibliotece szkolnej w pierwszym tygodniu  po powrocie do szkoły z  podaniem imienia i nazwiska oraz klasy twórcy.
Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
 Prace oceni komisja konkursowa.
 Kryteria oceny:
 oryginalne ujęcie tematu
 walory estetyczne zakładki
 zgodność z tematyką konkursu.
 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 Najciekawsze zakładki będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!
Organizatorzy:
Urszula Andrzejczuk
Iwona Juszczuk
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!
Regulamin 2 – kl. V – VIII
Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej
zaprasza wszystkich chętnych uczniów z kl. V – VIII do udziału w konkursie plastycznym:
„Zareklamuj utwór Konopnickiej”
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej
Cele konkursu:
– mobilizowanie uczniów do czytania,
– rozbudzanie pasji czytelniczych i plastycznych,
– upowszechnianie utworów patronki szkoły.
Zasady konkursu:
Uczniowie  przygotowują prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu.
Każdy plakat powinien być opatrzony hasłem.
Prace należy wykonać w postaci jednostronnego plakatu w formacie A4 lub A3 dowolną techniką  plastyczną.
Każdy uczeń  może zgłosić 1 plakat zgodny z tematyką konkursu.
Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
Uczeń zgłaszając pracę do konkursu robi to tylko i wyłącznie za zgodą swojego rodzica / opiekuna prawnego.
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego.
Zgłoszenie pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i klasy, a także prezentacją plakatu na wystawie pokonkursowej.
Zgłoszenie do konkursu:
Podpisane prace należy przynieść do biblioteki szkolnej w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły.
Zasady rozstrzygnięcia konkursu:
Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa.
Kryteria oceny: oryginalne ujęcie tematu, walory estetyczne, zgodność z tematem konkursu.
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
Najciekawsze plakaty będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!
Organizatorzy:
Urszula Andrzejczuk
Iwona Juszczuk
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej