Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Dzień Edukacji Narodowej

„Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny”

Czesław Miłosz

 Szanowni Państwo Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi

 

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto,
które przypomina o wielkiej warto
ści, jaką stanowi edukacja
oraz szczególnym posłannictwie i roli społecznej Tych,
którzy t
ę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

  Z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze
życzenia sukcesów zawodowych i osobistych,
twórczych inicjatyw.
Życzę takich marzeń, które dają się
urzeczywistni
ć, entuzjazmu z przekazywania wiedzy.
Niech trudowi wkładanemu w upowszechnianie edukacji
towarzysz
ą: satysfakcja, zaufanie i szacunek w oczach innych.                                                                           

Życzy

Barbara Wojarnik
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im, Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej