Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Edukacja przez Szachy w Szkole

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego

„Edukacja przez Szachy w Szkole”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas drugich biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego ,,Edukacja przez Szachy w Szkole”. Zajęcia szachowe prowadzą nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Dorota Hodurek i p. Katarzyna Chodzińska.

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Cel będzie realizowany poprzez wprowadzenie nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych na terenie całego kraju przez dwa lata, przeszkolenie nauczycieli tych szkół z metodyki nauczania gry w szachy oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływu na osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci.

Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie:

http://www.szachywszkole.pl/

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej