Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

„Ferie z książką – przeczytaj i zrób selfi”

Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej

zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym:

Ferie z książką – przeczytaj i zrób selfi”

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej

Cele konkursu:

 • mobilizowanie uczniów do czytania,

 • rozbudzanie pasji czytelniczych

 • pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata,

 • aktywizowanie uczniów poprzez udział w konkursach.

Temat konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia – „selfie” z książką, zgodnie z definicją „selfie”: rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze.

Zasady konkursu:

 1. Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie.
 2. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 3. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp. 6
 4. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPEG.
 5. Zdjęcia bez obróbki za pomocą filtrów.
 6. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie.
 7. Uczeń zgłaszając pracę do konkursu robi to tylko i wyłącznie za zgodą swojego rodzica / opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego swojego dziecka na stronie internetowej szkoły.
 8. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa autorskiego przy doborze materiałów.
 9. Przesłanie swojej pracy przez autora jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych z podaniem imienia, nazwiska i klasy oraz przedstawienie wizerunku na zdjęciach publikowanych na wystawie pokonkursowej.

Zgłoszenie do konkursu:

 1. Zdjęcia (pliki JPEG) należy przesyłać na adres urszula.andrzejczuk@sp3-bialapodlaska.pl lub iwona.juszczuk@sp3-bialapodlaska.pl do dnia 15.02.2020 roku z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy.
 2. W tytule maila należy napisać: Konkurs –„Ferie z książką – przeczytaj i zrób selfi”

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa.
 2. Kryteria oceny:
 • oryginalne ujęcie tematu
 • walory estetyczne zdjęcia
 • zgodność z tematyką konkursu.
 1. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 2. Najciekawsze zdjęcia będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody!!!

 

Organizatorzy:

Urszula Andrzejczuk

Iwona Juszczuk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej