Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Harmonogram konkursów przedmiotowych LKO – etap szkolny 2018/2019

 

Konkurs Data Termin ogłoszenia wyników Udostępnienie prac
w godz. 12.00 – 15.00
Termin wysłania prac
geograficzny 11.10.2018 12.10.2018 22.10.2018 22.10.2018
matematyczny 15.10.2018 16.10.2018 22.10.2018
języka angielskiego 16.10.2018 17.10.2018 22.10.2018
historyczny 18.10.2018 19.10.2018 22.10.2018
polonistyczny 19.10.2018 22.10.2018 22.10.2018

Czas trwania poszczególnych konkursów wynosi 60 minut.
Eliminacje szkolne rozpoczynają się o godzinie 9.00

  1. Uczestnik eliminacji szkolnych, jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo odwołać się od wyniku konkursu na etapie szkolnym w ciągu dwóch dni od ogłoszenia wyników.
  2. Odwołania od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora macierzystej szkoły w terminie dwóch dni od daty podania wyników etapu szkolnego.
  3. Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdzić i ocenić. Pismo odwołujące się od oceny komisji konkursowej zostanie rozpatrzone przez komisję odwoławczą w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne.

Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą.

 

  1. Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu do pracy konkursowej w godzinach podanych
    w harmonogramie w obecności osoby udostępniającej w gabinecie dyrektora szkoły. Osoba oglądająca pracę konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany czasowo. Nie może trwać dłużej niż 15 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany. Terminy wglądu do prac zostały wskazane w Harmonogramie konkursów przedmiotowych LKO – etap szkolny 2018/2019
Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej