Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Hoł, hoł hoł Święta już tuż, tuż …..a więc czas na KONKURS!!!!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów “Trójki” do wzięcia udziału w następujących konkursach:

 1. Klasy 1-3 “Portret Mikołaja”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i twórczości uczniowskiej
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych w kulturze polskiej

Temat konkursu:

Stworzenie plakatu / portretu Świętego Mikołaja wg własnego pomysłu.

Zasady konkursu:

 

 1. Klasy 4-8 “ List do Świętego Mikołaja”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i twórczości uczniowskiej
 • Rozwijanie umiejętności redaktorskich i pisarskich uczniów
 • Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych w kulturze polskiej

Temat konkursu:

Napisanie listu do Świętego Mikołaja wg własnego pomysłu.

Zasady konkursu:

Zasady rozstrzygnięcia obu konkursów:

 1. Nadesłane prace oceni komisja konkursowa.
 2. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: oryginalne ujęcie tematu, walory estetyczne plakatu, zgodność z tematyką konkursu, staranność, pomysłowość.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
 4. Najciekawsze plakaty i listy będą zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody!!!

 

Organizatorzy

 SU

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej