Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Młodzież z naszej szkoły w dniu 30 kwietnia 2024 r. wzięła udział w etapie szkolnym, organizowanym na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej. Wszyscy uczniowie uzupełnili test wiedzy teoretycznej, pokonali rowerowy tor przeszkód, wykazali się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.