Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Zasady e-nauczania

e-nauczanie – zasady dla nauczyciela

W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.
1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej;
2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
• e-mail
• dyski wirtualne
• telekonferencje – program MEET
• Classroom
• Skype
• Messenger
• Portale edukacyjne
• inne zasoby Internetu
3. Nauczyciel korzysta z bezpłatnych aplikacji.
4. Zaproponowane zadania nie mogą powodować konieczności zakupu dodatkowych materiałów, środków dydaktycznych itp.
5. Szkoła umieszcza materiały edukacyjne na dany tydzień w każdy poniedziałek do godz.8.30.
6. Nauczyciel określa w jakich godzinach i jakiej formie jest dostępny dla swoich uczniów.
7. Praca on-line uczeń – nauczyciel jest możliwa po wspólnym uzgodnieniu terminu i godziny oraz formy kontaktu;
8. Nauczyciel jest zobowiązany do urozmaicenia metod, np.: praca online, praca pisemna, praca z podręcznikiem itp.;
9. Zadana praca domowa nie powinna być „z dnia na dzień” i nie wcześniej przed terminem następnych zajęć. Powinien być określony termin oraz forma przekazu pracy do sprawdzenia.
11. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
12. Wychowawca, pedagog, psycholog organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

e-nauczanie – zasady dla uczniów

W związku z decyzją MEN o zawieszeniu zajęć oraz nauczaniu zdalnym, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej organizują nauczanie zdalne według poniższych wytycznych.
1. Podstawowy kontakt Nauczyciel – Uczeń – Rodzic odbywa się poprzez e-dziennik, na którym pojawiają się bieżące komunikaty oraz wszelkie zmiany ustalonych form pracy zdalnej.
2. Nauczyciel w nauczaniu zdalnym ma prawo korzystać z innych źródeł, m.in.
• e-mail
• dyski wirtualne
• telekonferencje – program MEET
• Classroom
• Skype
• Messenger
• Portale edukacyjne
• inne zasoby Internetu
3. Uczeń zobowiązany jest do codziennego odbierania informacji przekazywanych w e-dzienniku.
4. Uczeń pracuje na udostępnionych materiałach w dowolnym dla siebie czasie.
5. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania.
6. Wykonywanie zadań zwanych pracą domową jest obowiązkowe.
7. W przypadku pytań, wątpliwości związanych z e-nauczaniem uczeń pozostaje w kontakcie z wychowawcą oraz nauczycielami uczącymi.

Zachęcamy do korzystania ze stron polecanych na stronie internetowej szkoły.