Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 3

21-500, Biała Podlaska

ul. Sportowa 7

tel. 833416795

E-mail: sekretariat@sp3-bialapodlaska.pl

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO i Wymagania Edukacyjne

Przedmiotowe Zasady Oceniania PZO 

i Wymagania Edukacyjne WE z poszczególnych przedmiotów 

 

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej

rok szkolny 2022/2023

 

Przedmiot 

Przedmiotowe Zasady Oceniania

PZO

 Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne

WE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 dokument

PZO ANGIELSKI Język angielski

RELIGIA  

PZO

WE 

ETYKA  

PZO

WE

JĘZYK POLSKI  

PZO

JĘZYK ANGIELSKI  

 PZO

 WE

JĘZYK NIEMIECKI  

 PZO

WE

JĘZYK ROSYJSKI  

PZO

 WE

MUZYKA  

PZO

 WE

PLASTYKA  

PZO

 WE

HISTORIA  

 PZO

 WE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 PZO

 WE

PRZYRODA  

 PZO

 WE

GEOGRAFIA  

PZO

 WE

BIOLOGIA  

 PZO

WE 

CHEMIA  

 PZO

WE

FIZYKA  

PZO 

WE

MATEMATYKA  

 PZO

 WE

INFORMATYKA  

 PZO

WE

WYCHOWANIE FIZYCZNE

  PZO

 WE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

PZO

 WE

TECHNIKA  

 PZO

 WE