Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

JESIEŃ W PARKU

REGULAMIN

POWIATOWEGO KONKURSU

,, JESIEŃ W PARKU”

( klasy 0-1)

  1. Organizatorem powiatowego konkursu ,, Jesień  w parku”     jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej.
  2. Na konkurs przyjmowane są prace inspirowane tematyką jesieni.
  3. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas 0-1 szkół podstawowych    i oceniany będzie w tej kategorii wiekowej.
  4. Technika: dowolna w formacie A-3.
  5. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, szkołę, klasę oraz numer telefonu szkoły lub e-mail. Do pracy należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku (załącznik do regulaminu). Organizator nie zwraca nadesłanych prac.                            Każda klasa może dostarczyć 3 prace.
  6. Prace należy składać do 31.10.2020 r. osobiście w siedzibie szkoły ( sekretariacie) lub na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Białej Podlaskiej   ul. Sportowa 7 21-500 Biała Podlaska.
  7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie lub e-mailem. Lista nagrodzonych będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły. http://sp3-bialapodlaska.pl/
  8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz wystawę wybranych prac.
  9. Ogłoszenie wyników do 15.11.2020 r.
  10. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród i wyróżnień.

Pobierz “załącznik-do-konkursu.-1.docx” załącznik-do-konkursu.-1.docx – Pobrano 39 razy – 3 KB

Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy:

Maria Niedźwiedź – email: marianiedzwiedz@o2.pl

Alicja Brzozowska- e-mail: alicja.brzozowska@onet.pl

 

                                                      Organizatorzy konkursu:

                                     Maria Niedźwiedź, Alicja Brzozowska

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej