Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

JESIENNY KOSZ PEŁEN WITAMIN

REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

 ,,JESIENNY  KOSZ  PEŁEN  WITAMIN’’

I. Cele konkursu:

  • tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnorodnych form aktywności plastycznej.
    – rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka,
  • utrwalanie posiadanej wiedzy na temat korzyści wynikającej ze spożywania owoców i warzyw.
    – zwrócenie uwagi na wartości odżywcze warzyw i owoców,
    – kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

II. Adresatami konkursu są uczniowie klas 1-5

III. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna

IV. Wymogi formalne konkursu

Prace konkursowe powinny być wykonane przez dzieci samodzielnie, dowolną techniką plastyczną ( rysowanie, malowanie, wyklejanki, wydzieranki, kolaż itp.) w formacie A3 lub A4, w układzie poziomym lub pionowym.

V. Na odwrocie każdej pracy konkursowej należy czytelnie wpisać imię i nazwisko ucznia i podać klasę.

VI. Komisja konkursowa, oceniając prace, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność pracy z tematyką konkursu,
b) oryginalne podejście do podjętej tematyki,
c) estetykę wykonania pracy.

VII. Prace należy składać do 29 listopada 2019 r. do pani H. Adamczyk lub pani J. Szubarczyk

 Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału w w/w konkursie plastycznym.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej