Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Już niedługo rusza konkurs „Językowiec Roku”

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

z języka angielskiego „Językowiec Roku”

 

 1. Organizator Konkursu

Organizatorem i koordynatorem szkolnego konkursu „Językowiec Roku” jest pani Natalia Żylik, nauczyciel języka angielskiego.

 1. Termin Konkursu:

Konkurs trwa od października 2020 roku do maja 2021 roku i odbywa się w trzech kategoriach: Anglista Roku, Germanista Roku i Rusycysta Roku.

 1. Cele Konkursu:
 • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 • Zachęcenie uczniów do poznania kultury, historii i literatury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji i Niemiec.
 • Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i zdobywania informacji.
 • Rozwijanie uzdolnień uczniów
 • Podniesienie samooceny uczniów
 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas 4-8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest terminowe dostarczanie do nauczycieli języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego odpowiedzi na pytania quizowe.
 • Informacje o konkursie będą wywieszone na drzwiach sal językowych: s1, s2, s3 i 10 oraz zamieszczane co miesiąc na stronie naszej szkoły.
 1. Zasady Konkursu:
 • Co miesiąc na drzwiach sal językowych wywieszonych będzie 5 różnych pytań z zakresu kultury, historii i literatury Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Rosji.
 • Zadaniem uczniów jest odnalezienie odpowiedzi na pytania i dostarczenie ich na kartce papieru do nauczycieli języków obcych do końca każdego miesiąca.
 • Za każda poprawną odpowiedź uczniowie otrzymają 1pkt.
 • Uczniowie z największa liczbą punktów otrzymają nagrody.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2021 roku.

Zapraszamy do udziału!!!

 

 

Osoby, które brały udział w konkursie w minionym roku szkolnym otrzymają dyplomy i nagrody pod koniec września 🙂

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej