PRACOWNIA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Pracownia biologiczno – chemiczna została utworzona z funduszy  pozyskanych w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018: VII. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Koordynatorem przedsięwzięcia jest pani wicedyrektor Monika Owczaruk. Dofinansowanie…

Wyjazd edukacyjny do Poleskiego Parku Narodowego

W dniach 21 i 22 maja 2018 r. uczniowie klas IV- VI uczęszczający na zajęcia przyrodnicze z projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Poleskiego Parku Narodowego.Koszt wyjazdu pokryty został z  dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014-2020.Uczniowie uczestniczyli w…

Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Wyjazd edukacyjny do Bałtowa

Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia przyrodnicze projektu „Szkoła kopalnią diamentów/School diamonds mine” 19 maja 2018 uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Bałtowa. Koszt wyjazdu pokryty z dofinansowania w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Please follow and like us:

Pierwszy wydruk na drukarce 3D.

W dniu dzisiejszym dokonano pierwszego wydruku na drukarce 3D. Drukarkę pozyskano ze środków w ramach projektu „Szkoła kopalnią diamnetów /School diamonds mine” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Miejmy nadzieję, że wydrukowany słonik będzie dobrym symbolem rozwoju naszych uczniów, a drukarka będzie służyć…

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej