Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS I – III … „Portret Marii Konopnickiej”

„Portret Marii Konopnickiej”

 

Cele konkursu:

  • ukazanie sylwetki Patrona Szkoły;

  • rozwijanie talentów plastycznych uczniów, kreatywności oraz

wrażliwości plastycznej;

  • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

Technika wykonania prac: malarstwo, rysunek, grafika

Format: A3 lub A4

Termin: do 18.05.2020r.

Prace należy podpisać (prawy dolny róg: imię i nazwisko, klasa).

Wyniki zostaną podane na stronie szkoły 22.05.2020r.

Organizatorzy konkursu:

  • p. Krystyna Wasilewska

  • p. Beata Hołubowicz

Zdjęcia prac należy wysłać na adres:

krystyna.wasilewska@sp3-bialapodlaska.pl lub:

beata.holubowicz@sp3-bialapodlaska.pl

Please follow and like us:

Zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
w Białej Podlaskiej.

Archiwum

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 3 w Białej Podlaskiej